ผู้เยี่ยมชม
MySpace Counter

พล.ต.ต.ธน   ยุติธรรมดำรง
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒
ร่วมกับข้าราชการตำรวจ จุดเทียนชัย ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ตำรวจภูธรภาค ๒


พล.ต.ต.ธน   ยุติธรรมดำรง
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒
ร่วมกับ ข้าราชการตำรวจในสังกัด
ทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดชมภูแก้ว 14มกราคม 2554
ข้าราชการตำรวจในสังกัด อบรมการทำเว็บไซท เมื่อ19 มกราคม2554

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ศฝร.ภ.๒ ร่วม ประเพณี ลอยกระทง กับ เทศบาลตำบลบ้านสวน

รายงานการประเมินตนเอง 50( SAR )
รายงานการประเมินตนเอง 51( SAR )
รายงานการประเมินตนเอง 52( SAR )

โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
โครงการบริจาคหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

โครงการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ อาสาร่วมใจพัฒนาเข้าถึงชุมชน

และ

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านสวน

ระหว่างวันที่ ๕  ธันวาคม ๒๕๕๓ -  ๓๑  ธันวาคม ๒๕๕๔

** บริการดุจญาติ  พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว ** 

ตามนโยบาย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

โครงการศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ เพื่อตอบสนองนโยบาย ของ ผบ.ตร.